Vår filosofi

På CPAC försöker vi undvika allt vad mainstream- och standardlösningar heter. Vår filosofi är en tydlig markör för vad man kan förvänta sig av oss som kund, samarbetspartner och medarbetare.

Vi gör det för människan, inte för andra ingenjörer.

Teknologi är vår själ. Äkta värde vårt fokus. Att kunna se på världen med nya oförstörda ögon och utveckla något som har riktig betydelse i människors och företags vardag kräver lite mer. För var och en av oss är det en del av livet. Vi brinner för teknologi och använder oss av den för att göra oss själva, våra kunder och samarbetspartners starkare. Vi utvecklar produkter och lösningar som särskiljer våra kunder från deras konkurrenter. Och skapar helt nya intäkter. Vi kallar det differentierande teknologi.

01_cpac

Våra värderingar och vår
kultur är grunden till allt.

CPAC är en levande organism, inte en statisk organisation. Våra medarbetares potential är nyckeln till framgång och vi uppmuntrar såväl risk- som ansvarstagande. Vår företagskultur bygger på passion, glädje och entreprenöriell kreativitet. Genom att övervinna rädslor och våga tala öppet med varandra kommer vi också närmare varandra.

I säkerhetskritiska miljöer behövs tekniska system som integrerar olika funktioner.

Vi arbetar med differentierad teknologi som integrerar flera olika funktioner i exempelvis ett fordon. Det kan handla om förarassistanssystem som hjälper föraren i en specifik arbetssituation till att vara med och utveckla helt självkörande fordon. Förmågan att kunna se och tänka holistiskt är oerhört viktig när vi utvecklar våra produkter. Vi måste alltid leverera ett högt mervärde för användaren och försäkra att allt kommer att fungerar problemfritt även i säkerhetskritiska miljöer. 

02_cpac
03_cpac

Vi lever på att sälja framgångsrika produkter, inte på utvecklingsprojekt.

Ju tidigare vi kan bevisa värdet i ett koncept, desto snabbare kan vi lansera den på marknaden och göra den lönsam. En av CPAC:s styrkor är förmågan att korta tiden fram till att produkten når marknaden. Vi gör det både genom vårt utvecklingsarbete och genom att hjälpa våra kunder att fatta bra beslut i rätt tid. 

Vi har inga problem med att uppfinna hjulet på nytt.

Vi är tekniska affärsutvecklare. Det betyder inte att vi måste uppfinna hjulet varje gång vi startar ett nytt projekt. Genom att använda existerande teknologi på nya sätt kan vi förverkliga flera av våra idéer, minska tiden det tar för produkterna att nå marknaden och dessutom göra det till en lägre kostnad

04_cpac
05_cpac

Vi tar ansvar för
produktens hela livscykel. 

När du tvingar dig själv att ta ansvar för en produkts hela livscykel, så förändras också ditt sätt att arbeta. När vi säger att vi tar ansvar, så betyder det att vi tar kontroll och tänker på nästa steg. Från idé till prototyp och vidare ut i produktion. Vi lovar att göra rätt saker, inte bara göra jobbet på rätt sätt.

Att vara banbrytande kräver modet att våga göra fel.

Att utveckla produkter för säkerhetskritiska miljöer är inget man gör i en handvändning. Det ställer höga krav på oss som utvecklare. Utmaningen är att alltid göra rätt saker. Och hantera de fel som kan uppstå. Ju tidigare i processen vi upptäcker felen, desto lättare är de att komma till rätta med.

Prioritering driver
produktivitet och innovation. 

Det är ett medvetet val att aldrig ha tillräckligt med resurser. Vi är nämligen som mest effektiva när vi tvingas prioritera mellan olika projekt och därmed hitta nya vägar för att få fler saker gjorda. Ambitionsnivån sätts genom medvetna beslut från ledningen i samarbete med projektgruppens medlemmar.

Vi arbetar nära våra kunder. 

Ett gott samarbete grundas på ömsesidig respekt och delaktighet. Med nyfikenhet och kompetens lär vi snabbt känna våra kunders utmaningar och möjligheter. Vi vill gärna arbeta med uppdragsgivare som uppskattar en nära relation och som förstår att de bästa innovationerna skapas i mötet mellan olika kompetenser.