Experter

På CPAC har vi arbetat med säkerhetskritiska system i mer än 20 år. Över tid har vi förfinat våra utvecklingsprocesser och det säkerställer en hög standard och hög kvalitet i våra leveranser. Av Västra Götalandsregionen (VGR) fick vi i uppdrag att etablera en utvecklingsmetod som följer den medicintekniska standarden SS-EN_62304.

Baserat på CPACs egen utvecklingsprocess och en grundlig analys av standarden, definierade vi tillsammans med VGRs egna ingenjörer en ändamålsenlig utvecklingsmetod för medicinsk verksamhet i VGR. Efter en överlämningsperiod är denna metod i operativ användning och VGR kan självständigt dra nytta av en utvecklingsmetod som är sprungen ur CPACs processer och kunskap inom mjukvaruutveckling.

Detta är ett exempel där god praxis och erfarenhet överförs mellan branscher, i det här fallet från säkerhetskritisk fordonsmjukvara till medicinsk teknik. Denna interaktion mellan branscher är värdefull i båda riktningarna och genererar bredare perspektiv och insikter. Varje projekt vi genomför analyseras i efterhand och lärdomar införlivas i CPACs utvecklingsprocess.

Nästa case