Airfield Pilot

Varje dag lyfter 100 000 flygplan från världens flygplatser. När det snöar står trafiken still. Vi är teknikdrivna affärsutvecklare och tillsammans med Aebi Schmidt såg vi en chans att skapa ett system som effektiviserar snöröjningen, adderar stora värden för slutanvändaren samt säkerställer up-time på världens flygplatser.

 

 

Airfield Pilot är baserad på CPAC Productivity Platform, väl beprövad i ett stort antal produktivitetslösningar inom olika industrisegment. Snöröjningsapplikationen är utvecklad tillsammans med Aebi Schmidt, branschledare inom smarta system för hantering av tid- & verksamhetskritisk infrastruktur, speciellt snöröjning och avisning på flygplatser. Snöröjning på flygplatser är en extremt avancerad operation där upp till tolv fordon interagerar och kör i formationer på landnings- och taxibanor.

 

Airfield Pilot automatiserar och höjer produktiviteten i tre steg.

Steg 1: Driver Guidance
Operatörer vägleds av visuella indikatorer i Airfield pilots användargränssnitt och förbättrar därmed noggrannhet och effektivitet i fordonsflottan. 

Steg 2: TJS Control
Automatisk styrning av plog, sop och blås, så att föraren kan fokusera på fordonets position.

Steg 3: Supervised Driving
Full automation (L3, med säkerhetsförare) av hela snöröjningsoperationen som ger full produktivitet och minimerar mänskliga misstag.

De tre nivåerna ovan erbjuder en kombination av produktivitet, automation och uppkopplade tjänster mellan fordon. Tillsammans med molnbaserade fleet managementsystem kontrolleras fordonsflottan och fordonsrutter kan tilldelas dynamiskt. Kommunikation med flygledartornet upprättas så att snöröjningen samverkar med övriga aktiviteter på flygplatsen på ett säkert sätt. Tillsammans med Aebi Schmidt och Volvo Group är visionen att helt automatisera snöröjningen på världens flygplatser och alla deras fordonsflottor.

 

Nästa case